PostHeaderIcon Västsibirisk Laika

Hur den idealiske västlaikan skall se ut är kanske lite oklart för den oinvigde, ja ibland även för den invigde. 

Det finns 2 särdrag i exteriören, Ostjaktypen samt Vogultypen. Rent exteriört är Ostjaktypen av mindre storlek, längre päls, grå -brun spräcklig, kraftigare huvud samt mer kvadratisk medan Vogultypen är resligare, större, mer rektangulär (lång i kroppen) och ljusgul - gul/vit till färgen. Färgerna kan variera väldigt mycket och det kan ibland vara svårt att tro att det är samma ras som rör sig i utställningsringen.Heijo_070929

Den vanligaste typen är nog blandningen mellan Ostjak och Vogultypen.

Varför man föredrar en typ framför en annan finns det säkert många skäl till. I vårt fall är den idealiska Västlaikan av Vogultyp, stor och reslig men ändå torr med mycket pondus och tillräckligt mycket jaktlust för att bemästra de flesta vilt vi har i våra nordiska skogar.

Västlaikans ursprung och historia är det som format den till det den är idag. En mycket följsam hund som håller bra kontakt med sin förare – flock. Kontaktbenägenheten var, och är fortfarande i vissa områden, en förutsättning för att överleva under långa jaktturer i djupa skogar med starka stammar av bl.a. varg.

 

Jaktligt är Västlaikan på stark frammarsch i Norden.

En representativ Västlaika är mycket aktiv på ett stånd och utmanar viltet, vilket gör det relativt lätt att komma till skott.

Jaktproven formar en ras på lång sikt och detta innebär, enligt vår syn, att vi måste ha ögonen och öronen öppna för var aveln på rasen bär iväg. De officiella proven som idag är tillgängliga för Laikan är älgprov, vildsvinsprov samt fågelprov för skällande hundar. Dessa prover är de enda mätbara instrument som vi dag kan använda oss av när vi söker täckhundar som vi personligen inte kunnat testa eller på annat sätt känna till. Proverna är bra för att kunna tillmötesgå vår tids krav på en human och effektiv jakt med formbara och hanterbara hundar. Tyvärr kan dagens älgprover på lång sikt utarma Laikans särdrag. I det långa loppet kommer samtliga älghundsraser att smälta samman vad det gäller jaktegenskaper och i så fall finns det tyvärr ingen anledning att använda sig av en Laika.Rookie

Vi anser som tidigare sagt att jaktproven är ett mycket bra instrument för att hitta de hundar som jagar bra men vi får inte stirra oss blinda på 1:or och championat utan måste hitta andra vägar att finna de pärlor inom rasen som kan föra den vidare utan att tappa dess ursprung och jaktegenskaper som vi uppskattar.

Vad det gäller de olika björntesten som finns tillgängliga i dagsläget anser vi att de endast är användbara för att sålla ut de hundar som definitivt inte vågar ta an en björn.

Rasstandarden för Västlaikan finns att läsa på rasklubbens hemsida laikaklubben.se samt även på SKK's hemsida och SÄK's hemsida