PostHeaderIcon Om kennel Maltjik

Vi som driver kennel Maltjik heter Kent & Eva Hjelm och bor i Rödupp, en liten by norr om Överkalix. Rödupp är en by som ligger mycket vackert beläget på bägge sidor om Kalix Älv ca 15 km söder om Jockfall och 20 km ovanför Överkalix.
eva_med_lax
Jockfall är för de flesta fiskare känt för sitt sitt fina laxfiske.
Att få bo mitt i fina jaktmarker med god tillgång på vilt samt ha ett stenkast till mycket fint laxfiske är säkert en dröm för många. Den drömmen gjorde vi till verklighet i början av 2006.

Vårt intresse för hundar, jakt o fiske har alltid varit en stor del i vårt liv. Skogsfågeljakt med skällande hund är ett stort intresse hos oss likaså älgjakt med ställande hund.

Första kontakten med Västlaikan kom via en mycket god vän och jaktkamrat till oss. Hans hanhund hade mycket jakt i sig, hade ett utmanande sätt på ståndet, var mycket följsam i skogen och tvekade inte att ta en dust med björn om tillfälle gavs. Att han var en mycket ståtlig och god representant för Vogultypen har satt sina spår i vårtsätt att se på Västlaikan exteriört. När tillfälle gavs så köpte vi naturligtvis en valp med denna hanhunds gener i sig och det har vi inte ångrat en sekund.Molly
Som tidigare nämnts så är skogsfågeljakten med skällande hund en mycket uppskattad jaktform hos oss. Vi har stor erfarenhet av jakt med finnspets samt olika blandraser och ser en likhet mellan dessa två raser; Västlaikan och Finsk spets.
Västlaikan har oftast större intresse för storvilt men tar an det mesta från trollsländor till björn medan den Finska Spetsen oftast har ett större inneboende intresse för skogsfågel men med individer o linjer som gärna tar an både älg och björn.
I Västlaikan, liksom den Finska Spetsen, finns alltså möjlighet att kunna styra hunden till att jaga det just du är intresserad av att jaga. Att en Västlaika fungerar som allround hund innebär oftast för oss boende i relativt viltfattiga delar av landet att den i första hand väljer älg eller björn men inte ratar en möjlighet till att skälla och ställa fågel, mård, mink, grävling eller varför inte en och annan ekorre.

Vårt mål med avelsarbetet är att få fram friska, sunda, jaktligt starka och exteriört vackra hundar samt bevara Västlaikans ursprungligajaktegenskaper. Exteriört satsar vi på att bevara Vogultypen så ren som det bara går.